Giải Pháp Giáo Dục Thông Minh
Nâng tầm trải nghiệm học tập

WENet provides advanced information technology (IT) infrastructure platforms for Smart Campuses and supports digital transformation to build a smart and digital learning environment. Here, students and teachers can easily interact and access information anytime, anywhere, creating an efficient and flexible learning experience.

SMART LEARNING

Lớp học 3D tương tác mô phỏng: Tạo ra môi trường học tập sống động, trực quan, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng.

Công cụ tương tác: Cung cấp ứng dụng và phần mềm hỗ trợ giảng viên và sinh viên tương tác với tài liệu học tập dễ dàng hơn.

 Online and In-Class Quizzes and Tests: Create opportunities for students to test their knowledge and skills anytime, anywhere.

Lớp học kỹ thuật số: Tích hợp công cụ kỹ thuật số hỗ trợ giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

SMART CAMPUS

Online Learning Platform: Offers online courses, virtual classrooms, and a comprehensive Learning Management System (LMS).

Augmented Reality and Virtual Reality (AR/VR): Delivers interactive and immersive learning experiences through simulations.

Giám sát thông minh: Sử dụng camera tích hợp AI để giám sát và phát hiện bất thường, đảm bảo an ninh cho khuôn viên.

Emergency System: Automatic alerts and crisis management tools enable quick responses to emergencies.

Hệ thống thông tin liên lạc và tương tác: Bảng thông báo điện tử tương tác, màn hình hiển thị và ứng dụng di động cung cấp thông tin quan trọng, sự kiện và thông báo trong khuôn viên.

WENet goes beyond simply providing technology; we create a comprehensive learning ecosystem that meets the needs of both teachers and students in the digital age. We are committed to accompanying educational institutions on their digital transformation journey, delivering an advanced, efficient, and engaging learning environment.

WENet cung cấp nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập thông minh và tương tác, giúp sinh viên và giảng viên dễ dàng tiếp cận thông tin và tương tác mọi lúc mọi nơi.

Giải pháp Smart Learning:

  • Lớp học 3D tương tác mô phỏng: Tạo ra môi trường học tập sống động, trực quan, giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và dễ dàng.
  • Lớp học kỹ thuật số: Tích hợp công cụ kỹ thuật số hỗ trợ giảng dạy và học tập, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.
  • Công cụ tương tác: Cung cấp ứng dụng và phần mềm hỗ trợ giảng viên và sinh viên tương tác với tài liệu học tập dễ dàng hơn.
  • Thi trắc nghiệm trực tuyến và tại lớp học: Tạo điều kiện cho sinh viên kiểm tra kiến thức và kỹ năng mọi lúc mọi nơi.

Giải pháp Smart Campus:​

  • Nền tảng học trực tuyến: Cung cấp các khóa học trực tuyến, lớp học ảo và hệ thống quản lý học tập (LMS) toàn diện.
  • Thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR/VR): Mang đến trải nghiệm học tập tương tác và mô phỏng sinh động.
  • Giám sát thông minh: Sử dụng camera tích hợp AI để giám sát và phát hiện bất thường, đảm bảo an ninh cho khuôn viên.
  • Hệ thống khẩn cấp: Cảnh báo tự động và công cụ quản lý khủng hoảng giúp ứng phó nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp.
  • Hệ thống thông tin liên lạc và tương tác: Bảng thông báo điện tử tương tác, màn hình hiển thị và ứng dụng di động cung cấp thông tin quan trọng, sự kiện và thông báo trong khuôn viên.

WENet không chỉ cung cấp công nghệ mà còn tạo ra một hệ sinh thái học tập toàn diện, đáp ứng nhu cầu của cả giảng viên và sinh viên trong thời đại số. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các tổ chức giáo dục trong hành trình chuyển đổi số, mang đến môi trường học tập tiên tiến, hiệu quả và thú vị.