WA600

Thiết bị cao cấp

Wireless Access Point đầu tiên ứng dụng công nghệ Wi-Fi6 tích hợp sim 5G được WENet thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. WA620 sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất làm nền tảng cho giải pháp Wi-Fi as a Service, Application as a Service và 5G connection ready.

WENet Vietnam

Access Point công nghệ Wi-Fi 6 tích hợp 5G công nghệ Hoa Kỳ, lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam
Khám Phá