img 23/07/21
img 20

DỊCH VỤ KIỂM THỬ TaaS LÀ GÌ?

TaaS là ​​viết tắt của Testing-as-a-Service, mô hình cung cấp dịch vụ trong đó việc kiểm thử và xác thực phần mềm được thực hiện bởi một đơn vị chuyên kiểm thử thay vì chính nhà phát triển. Dịch vụ này thường được phân phối trong môi trường điện toán đám mây. Các nhà phát triển tương tác với dịch vụ thông qua những điểm cuối được điều khiển bởi API hoặc bảng điều khiển web dựa trên trình duyệt.

TaaS CUNG CẤP NHỮNG DỊCH VỤ NÀO?

Tùy thuộc vào phạm vi của dự án, nhà cung cấp TaaS có thể sử dụng gần hai mươi kiểu kiểm thử cùng những phương pháp luận độc quyền nhằm đảm bảo phần mềm sẵn sàng hoạt động như mong đợi trước khi đưa ra sử dụng đại trà.

Installation testing (Kiểm thử cài đặt)

Phần mềm có cài đặt trên các thiết bị dự định theo đúng mong đợi?

Compatibility testing (Kiểm thử khả năng tương thích)

Phần mềm có hoạt động đúng mong đợi trên các thiết bị, hệ điều hành, phiên bản ứng dụng được chỉ định không?

Black-box testing (Kiểm thử hộp đen)

Người Kiểm thử chỉ nhận thức được các đầu vào và đầu ra, nhưng không biết cách mà phần mềm tới được các đầu ra đó.

Sanity testing (Kiểm thử tình trạng)

Có nên tiếp tục Kiểm thử không? Thường được sử dụng khi các giai đoạn thử nghiệm khác liên tục bị lỗi.

Smoke testing (Kiểm thử vận hành)

Phần mềm có hoạt động với những nỗ lực tối thiểu để vận hành nó không?

Regression testing (Kiểm thử hồi quy)

Sau những thay đổi lớn về code, liệu các lỗi cũ có tái xuất hiện hay các tính năng hiện có bị xuống cấp không?

Acceptance testing (Kiểm thử chấp nhận)

Thường được thực hiện bởi khách hàng trong môi trường hoạt động của riêng họ, trước khi phần mềm được triển khai cho người dùng.

Alpha testing (Kiểm thử alpha)

Mô phỏng hoặc sử dụng thực tế bởi người dùng tiềm năng của phần mềm hoặc một nhóm nội bộ.

Beta testing (Kiểm thử beta)

Được thực hiện bởi một nhóm giới hạn gồm người thử nghiệm hoặc người dùng cuối để thu thập thông tin về cách phần mềm hoạt động trong môi trường gần thực tế.

Functional testing (Kiểm thử chức năng)

Xác minh một hành động hoặc chức năng cụ thể của mã cơ bản của ứng dụng.

Non-functional testing (Kiểm thử phi chức năng)

Xác minh các yếu tố của phần mềm (khả năng mở rộng, hiệu suất tổng thể,…) không liên quan đến chức năng cơ bản của ứng dụng.

Continuous testing (Kiểm thử liên tục)

Kiểm thử tự động như một phần của quy trình phân phối phần mềm để thu được phản hồi ngay lập tức.

Destructive testing (Kiểm thử phá hủy)

Các nỗ lực được tiến hành để vượt qua những giới hạn hoạt động của phần mềm, xác định các điểm có thể xảy ra lỗi.

Performance testing (Kiểm thử hiệu suất)

Phần mềm hoàn thành các chức năng mong đợi của nó nhanh chóng như thế nào? Mức độ ổn định của ứng dụng trong các điều kiện và môi trường hoạt động khác nhau?

Usability testing (Kiểm thử khả năng sử dụng)

Phần mềm sử dụng dễ dàng hoặc trực quan như thế nào? Giao diện người dùng có hoạt động như mong đợi không?

Accessibility testing (Kiểm thử khả năng tiếp cận)

Phần mềm có đáp ứng các yêu cầu về khả năng sử dụng được thiết lập để đảm bảo quyền truy cập bình đẳng cho tất cả người dùng bất kể khả năng vật lý không?

Security testing (Kiểm thử bảo mật)

Mức độ hiệu quả của phần mềm trong việc bảo vệ thông tin của người dùng khỏi bị giám sát hoặc sử dụng trái phép?

Internationalization & localization testing (Kiểm thử quốc tế hóa & bản địa hóa)

Phần mềm có hoạt động ở các quốc gia cụ thể, có tính đến ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, đơn vị đo lường và các yếu tố khác được xác định theo ngôn ngữ không?

Development testing (Kiểm thử phát triển)

Áp dụng nhiều chiến lược Kiểm thử để tìm ra các khiếm khuyết khi dự án tiến triển.

A/B testing (Kiểm thử A/B)

Thử nghiệm được kiểm soát nhằm xác định xem thay đổi được đề xuất có hoạt động tốt hơn cách tiếp cận hiện tại hay không.

Concurrent testing (Kiểm thử đồng thời)

Phần mềm ổn định như thế nào khi các quy trình nhất định diễn ra cùng một lúc?

Storage testing (Kiểm thử lưu trữ)

Phần mềm có lưu trữ các tệp dữ liệu ở các vị trí chính xác không?

Conformance testing or type testing (Kiểm thử sự phù hợp hoặc Kiểm thử thể loại)

Phần mềm có đáp ứng các tiêu chuẩn được công nhận cho ngôn ngữ coding mà nó được viết không?

Output comparison testing (Kiểm thử so sánh đầu ra)

Đôi khi được gọi là thử nghiệm tổng thể vàng, liệu đầu ra của phần mềm có phù hợp với các yêu cầu đặc tả của dự án không?

Property testing (Kiểm thử thuộc tính)

Xác minh hành vi của nhiều loại đầu vào và đầu ra.

VCR testing (Kiểm thử VCR)

Sử dụng các bản fax của một thành phần bên ngoài mà phần mềm phải tương tác để xác định các hành vi mong đợi sau khi phần mềm được khởi chạy.

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ KIỂM THỬ

Giảm chi phí chung

Nhà phát triển có quyền tiếp cận với lực lượng lao động chuyên môn cao khi cần thiết và tránh chi phí liên tục cho nhân viên mà thời gian của họ có thể không được sử dụng hết 100%, tùy thuộc vào giai đoạn vòng đời của dự án.

Giảm chi phí thiết bị

Dịch vụ kiểm thử giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn các chi phí đáng kể liên quan đến việc xây dựng các cơ sở thử nghiệm, bao gồm hệ thống máy tính, thiết bị, thiết bị đo lường chuyên dụng và phần mềm.

Tốc độ đưa ra thị trường

Việc kiểm thử có thể diễn ra lặp đi lặp lại trong suốt quá trình phát triển mà không cần phải lấy tài nguyên từ quá trình phát triển phần mềm.

Tập trung

Bằng cách thuê ngoài kiểm thử, các nguồn lực của nhà phát triển có thể được tập trung vào việc phát triển sản phẩm mới, cải tiến và hỗ trợ các sản phẩm hiện có, bán hàng và tiếp thị.

Chuyên môn được chứng nhận

Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử có uy tín luôn cập nhật các công nghệ, hệ điều hành thay đổi nhanh chóng, các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật, chứng chỉ ngành và các công cụ thử nghiệm.

Tags: Chưa có Thẻ tags

Các bài viết khác