Chức năng nổi bật:


- Hỗ trợ train nhiều acc...


- Đánh quái theo 2 chế độ: lùa quái & đánh từng mục tiêu đến chết


- Báo động khi có câu hỏi chống auto


- Có thể ẩn game khi làm việc


- Save & Load cài đặt auto theo nhân vật


- Thoát game an toàn khi Hp thấp


- Cảnh báo câu hỏi chống auto bằng file mp3Bản cập nhật ngày 8/12/2013 Auto TLBB - Tình Kiếm


I. CÀI ĐẶT:


ESC - Tự lập phím tắt - Tự động chọn mục tiêu -> đổi thành phím F11


F1 skill môn phái


F2 - F10 tùy chỉnh


Âm báo: các bạn chọn 1 file mp3 bất kỳ đặt tên là sound chép vào thư mục chứa auto


II. LƯU Ý:


- Khảo sát chức năng nhặt đồ, có thể gây trở ngại khi train


- Ko minimize cửa sổ game


- Buff TTPTC - NM còn chiếm chuột


- Đang fix cố định tọa độ


III. PHÍM TẮT:


- Ctrl + P --> chạy/tạm dừng


- PgDown --> ẩn auto


- PgUp --> hiện auto


- Ctrl + Shift + Q --> thoát auto


- Ctrl + Shift + I --> thông tin liên hệ, tác giả


 

Lần cập nhật cuối 24 tháng 11, 5:55 pm bởi WeNET vn.
Đính kèm
Auto TLTK 3.46.zip (384.64 kb, 92222 lượt xem)
LanPhong
   thích điều này.

Mình cũng đang sử dụng Auto TLBB. Bản mình dùng cũng khá hay. Bạn có thể tham khảo thêm http://bbit.vn/thu-thuat/game-thu-thuat/micro-auto-tlbb-22-2-14-fix.html

Lần cập nhật cuối 24 tháng 11, 5:55 pm bởi WeNET vn.
   thích điều này.

thank ad, auto ổn định lắm Wink

   thích điều này.
Back To Top