Auto TLBB - LanPhong sever private Tình Kiếm

Chức năng nổi bật:


- Hỗ trợ train nhiều acc...


- Đnh qui theo 2 chế độ: l᡹a qui & đnh từng mục tiᡪu đến chết


- Bo động khi c c᳢u hỏi chống auto


- C thể ẩn game khi lm việc


- Save & Load c㠠i đặt auto theo nhn vật


- Thot game an to⡠n khi Hp thấp


- Cảnh bo cu hỏi chống auto bằng file mp3Bản cập nhật ngᢠy 8/12/2013 Auto TLBB - Tnh Kiếm


I. CI ĐẶT:


ESC - Tự lập ph쀭m tắt - Tự động chọn mục tiu -> đổi thnh ph꠭m F11


F1 skill mn phi


F2 - F10 t䡹y chỉnh


m b¡o: cc bạn chọn 1 file mp3 bất kỳ đặt tn l᪠ sound chp vo thư mục chứa auto


II. LƯU 頝:


- Khảo st chức năng nhặt đồ, c thể g᳢y trở ngại khi train


- Ko minimize cửa sổ game


- Buff TTPTC - NM cn chiếm chuột


- Đang fix cố định tọa độ


III. PHM TẮT:


- Ctrl + P --> chạy/tạm dừng


- PgDown --> ẩn auto


- PgUp --> hiện auto


- Ctrl + Shift + Q --> tho⍡t auto


- Ctrl + Shift + I --> thng tin lin hệ, t䪡c giả

Lần cập nhật cuối 11 tháng 9, 1:07 am bởi WeNET vn.
Đính kèm
Auto TLTK 3.46.zip (384.64 kb, 16142 lượt xem)
LanPhong
   thích điều này.

Mnh cũng đang sử dụng Auto TLBB. Bản mnh d쬹ng cũng kh hay. Bạn c thể tham khảo thᳪmhttp://bbit.vn/thu-thuat/game-thu-thuat/micro-auto-tlbb-22-2-14-fix.html

Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 9:38 am.