Auto TLBB - LanPhong sever private Tình Kiếm

Chức năng nổi bật:


- Hỗ trợ train nhiều acc...


- Đánh quái theo 2 chế độ: lùa quái & đánh từng mục tiêu đến chết


- Báo động khi có câu hỏi chống auto


- Có thể ẩn game khi làm việc


- Save & Load cài đặt auto theo nhân vật


- Thoát game an toàn khi Hp thấp


- Cảnh báo câu hỏi chống auto bằng file mp3Bản cập nhật ngày 8/12/2013 Auto TLBB - Tình Kiếm


I. CÀI ĐẶT:


ESC - Tự lập phím tắt - Tự động chọn mục tiêu -> đổi thành phím F11


F1 skill môn phái


F2 - F10 tùy chỉnh


Âm báo: các bạn chọn 1 file mp3 bất kỳ đặt tên là sound chép vào thư mục chứa auto


II. LƯU Ý:


- Khảo sát chức năng nhặt đồ, có thể gây trở ngại khi train


- Ko minimize cửa sổ game


- Buff TTPTC - NM còn chiếm chuột


- Đang fix cố định tọa độ


III. PHÍM TẮT:


- Ctrl + P --> chạy/tạm dừng


- PgDown --> ẩn auto


- PgUp --> hiện auto


- Ctrl + Shift + Q --> thoát auto


- Ctrl + Shift + I --> thông tin liên hệ, tác giả

Lần cập nhật cuối 11 tháng 9, 1:07 am bởi Lan Phong.
Đính kèm
Auto TLTK 3.46.zip (384.64 kb, 5247 lượt xem)
LanPhong
   thích điều này.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:14 pm.